Khuyến mãi

Sản phẩm yêu thích

CORBETT LIGHTING UTOPIA

 

Sản phẩm đang có tại VN, thời gian giao hàng đến quý khách dự kiến từ Thứ bảy (11/02/2023) đến Thứ bảy (18/02/2023).
Giao hàng nhanh

Đèn Trang TríCORBETT LIGHTING UTOPIA1300x1040mm

83.912.500đ/ Bộ

88.329.000đ/ Bộ

TRAVEL LOUNGE

 • Product code: 2590 6581
 • Voltage: 220-240V
 • Material: Metal ,Glass
 • Colour: Black 
 • Style : Industrial style, Modern
 • Trademark:Frandsen

 

Sản phẩm đang có tại VN, thời gian giao hàng đến quý khách dự kiến từ Thứ bảy (11/02/2023) đến Thứ bảy (18/02/2023).
Giao hàng nhanh

Đèn Trang TríTRAVEL LOUNGEФ30

7.671.000đ/ PCS

8.075.000đ/ PCS

Frandsen 1960 655181 chandelier Hitchcock

 • Code: 1960 655181
 • Weight:3.8 kg
 • Cable:2100mm
 • Socket:E27
 • Light source:3 X 60 W
 • Material:Metal
 • Colour:Black
 • Trademark:Frandsen

 

 

Sản phẩm đang có tại VN, thời gian giao hàng đến quý khách dự kiến từ Thứ bảy (11/02/2023) đến Thứ bảy (18/02/2023).
Giao hàng nhanh

Frandsen 1506 14081 Matt black

 • Product code: 1506 14081
 • Voltage: 220-240V
 • Colour: Black 
 • Style : Industrial style, Modern
 • Trademark:Frandsen

 

Sản phẩm đang có tại VN, thời gian giao hàng đến quý khách dự kiến từ Thứ bảy (11/02/2023) đến Thứ bảy (18/02/2023).
Giao hàng nhanh

Đèn Trang TríFrandsen 1506 14081 Matt blackW600 x H600 mm

17.455.000đ/ SET

18.374.000đ/ SET

Frandsen 2052 14014381 concrete FLOAT

 

Sản phẩm đang có tại VN, thời gian giao hàng đến quý khách dự kiến từ Thứ bảy (11/02/2023) đến Thứ bảy (18/02/2023).
Giao hàng nhanh

Đèn Trang TríFrandsen 2052 14014381 concrete FLOATW 28 x H 40 cm

5.981.000đ/ PCS

6.296.000đ/ PCS

Frandsen 1514 222781 BRASHED COPPER

 

Sản phẩm đang có tại VN, thời gian giao hàng đến quý khách dự kiến từ Thứ bảy (11/02/2023) đến Thứ bảy (18/02/2023).
Giao hàng nhanh

Đèn Trang TríFrandsen 1514 222781 BRASHED COPPERØ20 cm

11.843.000đ/ PCS

12.466.000đ/ PCS

Frandsen 15146519781 MATT BLACK

 

Sản phẩm đang có tại VN, thời gian giao hàng đến quý khách dự kiến từ Thứ bảy (11/02/2023) đến Thứ bảy (18/02/2023).
Giao hàng nhanh

Đèn Trang TríFrandsen 15146519781 MATT BLACKØ20 cm

9.971.000đ/ cái

10.496.000đ/ cái

Silk Ø20 Pendant

 

Sản phẩm đang có tại VN, thời gian giao hàng đến quý khách dự kiến từ Thứ bảy (11/02/2023) đến Thứ bảy (18/02/2023).
Giao hàng nhanh

Đèn Trang TríSilk Ø20 PendantØ20 CM

7.670.000đ/ PCS

8.074.000đ/ PCS

Frandsen C-100637 Silk

 

Sản phẩm đang có tại VN, thời gian giao hàng đến quý khách dự kiến từ Thứ bảy (11/02/2023) đến Thứ bảy (18/02/2023).
Giao hàng nhanh

Đèn Trang TríFrandsen C-100637 SilkØ16 cm

6.853.000đ/ PCS

7.214.000đ/ PCS

PEN TABLE LAMP

 

Sản phẩm đang có tại VN, thời gian giao hàng đến quý khách dự kiến từ Thứ bảy (11/02/2023) đến Thứ bảy (18/02/2023).
Giao hàng nhanh

Đèn Trang TríPEN TABLE LAMPDiameter: 16.9 cm, Height: 13.7 cm

5.272.000đ/ PCS

5.549.000đ/ PCS

OMBRE Ф35

 

Sản phẩm đang có tại VN, thời gian giao hàng đến quý khách dự kiến từ Thứ bảy (11/02/2023) đến Thứ bảy (18/02/2023).
Giao hàng nhanh

Đèn Trang TríOMBRE Ф35Ф35 cm

10.950.000đ/ PCS

12.882.000đ/ PCS

Frandsen C-118475 MAYOR PENDANT

METAL CHANDELIER WITH 5 ARMS AND GLASS SHADES

 

Sản phẩm đang có tại VN, thời gian giao hàng đến quý khách dự kiến từ Thứ bảy (11/02/2023) đến Thứ bảy (18/02/2023).
Giao hàng nhanh

Đèn Trang TríFrandsen C-118475 MAYOR PENDANTø59 cm / Each spot: ø18 cm, H: 13 cm

18.104.000đ/ SET

19.057.000đ/ SET

Frandsen 1487270581 smoke

 • Product code:1487270581
 • Voltage: 220-240V
 • Material:Glass
 • Colour: smoke, copper socket
 • Style : Modern
 • Trademark:Frandsen

 

Sản phẩm đang có tại VN, thời gian giao hàng đến quý khách dự kiến từ Thứ bảy (11/02/2023) đến Thứ bảy (18/02/2023).
Giao hàng nhanh

Đèn Trang TríFrandsen 1487270581 smokeØ30 cm

11.843.000đ/

12.466.000đ/

Frandsen 1172270581 smoke

 • Product code:1172270581
 • Voltage: 220-240V
 • Material:Glass
 • Colour: smoke, copper socket
 • Style : Modern
 • Trademark:Frandsen

 

Sản phẩm đang có tại VN, thời gian giao hàng đến quý khách dự kiến từ Thứ bảy (11/02/2023) đến Thứ bảy (18/02/2023).
Giao hàng nhanh

Đèn Trang TríFrandsen 1172270581 smokeØ21 cm

8.724.000đ/ PCS

9.183.000đ/ PCS

Frandsen 1404 18481 Matt

 • Product code:1404 18481
 • Voltage: 220-240V
 • Material:Metal plated
 • Colour: Gold
 • Style : Industrial style, Modern
 • Trademark:Frandsen

 

Sản phẩm đang có tại VN, thời gian giao hàng đến quý khách dự kiến từ Thứ bảy (11/02/2023) đến Thứ bảy (18/02/2023).
Giao hàng nhanh

Đèn Trang TríFrandsen 1404 18481 MattW 28 x H 60 cm

7.789.000đ/ SET

8.199.000đ/ SET